09 January 2011

salam ta'ruf.. Kebebasan


Adakah kebebasan bersuara menjadi halangan buat KITA meluahkan pandangan.

No comments:

Post a Comment